Sjedište naše firme nalazi se u Pazinu, na adresi Jurja Dobrile 6, u dvorani Pazinskog Kolegija. 


Prikaz veće karte

 


Prodavaonica u Pazinu nalazi se na adresi Antuna Kalca 2, u blizini Župne crkve. 

Prikaz veće karte 

 


Prodavaonica u Puli nalazi se na adresi Danteov trg 1.  


Prikaz veće karte

 


Prodavaonica u Poreču nalazi se u Eufrazijevoj bazilici, na adresi Eufrazijeva 22.  


Prikaz veće karte